Latvijas adrešu datubaze

Peldu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 9, 13