Latvijas adrešu datubaze

Pauguri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Pauguri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447