Latvijas adrešu datubaze

Pasāres Baltezers

Garkalnes novads


Pasāres, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164