Latvijas adrešu datubaze

Pārupji

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Pārupji, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447