Latvijas adrešu datubaze

Parka iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 3, 5, 7, 9, 11