Latvijas adrešu datubaze

Pārbrauktuves iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 3, 4, 9A, 9B, 9C