Latvijas adrešu datubaze

Papeļu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30