Latvijas adrešu datubaze

Pakalnu iela

Ikšķile


Mājas numuri

2, 3, 4A, 5