Latvijas adrešu datubaze

Paēnas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Paēnas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447