Latvijas adrešu datubaze

Padomnieki 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Padomnieki 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447