Latvijas adrešu datubaze

Ozoliņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ozoliņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447