Latvijas adrešu datubaze

Ozoldārzi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ozoldārzi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447