Latvijas adrešu datubaze

Ošu iela

Ikšķile


Mājas numuri

2, 4, 6