Latvijas adrešu datubaze

Niedres

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Niedres, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447