Latvijas adrešu datubaze

Niedras 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Niedras 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447