Latvijas adrešu datubaze

Neļķu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 2A, 4, 6