Latvijas adrešu datubaze

Naudiņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Naudiņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447