Latvijas adrešu datubaze

Mukāni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mukāni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447