Latvijas adrešu datubaze

Minsteres iela Baltezers

Garkalnes novads


Mājas numuri

1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29