Latvijas adrešu datubaze

Miltināni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Miltināni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447