Latvijas adrešu datubaze

Miltināni 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Miltināni 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447