Latvijas adrešu datubaze

Miķeļciems 2

Garkalnes novads


Miķeļciems 2, Garkalnes novads, LV-2137