Latvijas adrešu datubaze

Mihališķi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mihališķi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447