Latvijas adrešu datubaze

Mežmaļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mežmaļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447