Latvijas adrešu datubaze

Mežmalas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mežmalas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447