Latvijas adrešu datubaze

Mežmalas

Garkalnes novads


Mežmalas, Garkalnes novads, LV-2137