Latvijas adrešu datubaze

Mežciems 5

Garkalnes novads


Mežciems 5, Garkalnes novads, LV-2137