Latvijas adrešu datubaze

Mežciems 4

Garkalnes novads


Mežciems 4, Garkalnes novads, LV-2137