Latvijas adrešu datubaze

Mežciems 3

Garkalnes novads


Mežciems 3, Garkalnes novads, LV-2137