Latvijas adrešu datubaze

Mežciems 2

Garkalnes novads


Mežciems 2, Garkalnes novads, LV-2137