Latvijas adrešu datubaze

Mežciems 1

Garkalnes novads


Mežciems 1, Garkalnes novads, LV-2137