Latvijas adrešu datubaze

Mežāres pagasts

Krustpils novads


Ciemi

Mājas

Ābeles
Ābeļnieki
Āboliņi
Āboltiņi
Aijas
Aizkalnes
Aizupes
Akmeņsala
Akoti
Alkšņi
Almas
Amatnieki
Angārs
Apsītes
Apšukalns
Asači
Augšdobupe
Ausmas
Bāliņi
Baloži
Bērzi
Bērziņi
Bērzkalni
Bērzupe
Birztaliņas
Bites
Bojāri
Bojāri Vikšeri
Borovka
Buntiki
Buntiķi
Burtnieki
Carjovi
Ceļa posms Mežāre-Atašiene 159.624km
Ceļinieki
Ceļmalas
Cerības
Ceriņi
Cīruļi
Cvetkovi
Dimanti
Dobupes Lejas
Dominikas
Druķu Vecumi
Druvas Kalni
Druvas
Druviņas
Dubulti
Dudursala
Dunduri
Dundursala
Dzeguzēni
Dzeguzes Ligzda
Dzērves
Dziļā Vāda
Dzirkaļi
Endžeļi 10
Endžeļi 1
Endžeļi 9
Endžeļi
Endžeļu Liepas
Endžeļu Sēta
Ērgļi
Ezerkalns
Ezermala
Ezerpodnieki
Gobiņas
Gobiņas Vanagi 1
Gobiņas Vanagi
Gravāni
Grīšļi
Gromalti
Ieviņas
Ievu Līči
Imanti
Irbēni
Ivani
Jaunbojāri
Jaunbuntiki
Jaunceriņi
Jaunendžeļi
Jaungaldnieki
Jaungobiņas
Jaunieši 1
Jaunieši 2
Jaunieši
Jaunlaides
Jaunlazdāni
Jaunmežāre 1
Jaunmežāre
Jaunozolsala
Jaunrožlejas
Jaunspilves
Jauntaurupe
Jaunvīcupi
Jaunzundāni 1
Jaunzundāni
Jeršovi
Judovka
Kaijas
Kalēji
Kalna Buntiķi
Kalna Lazdāni
Kalna Ratītes
Kalna Salas
Kalna Stimbināja
Kalnsētas
Kaļvāres
Kamenīte
Kaplava
Kārkliņi
Karpova kūts
Kastaņi
Katlēri
Kazusala
Ķirši
Ķiršiņi
Ķīvāres
Kļaviņi 2
Kļaviņi
Kļimi
Korņeji
Kozuļovka 2
Kozuļovka
Krauklīšu Endžeļi
Kropiņi
Krūmāji
Kuģenieki
Kūku Pasile
Kuzminovi
Kvieši
Lāčupurvs 2
Lāčupurvs
Lāču Sils
Laides
Lakstīgalas
Lakstīgalu Sils
Ļamāni 1
Ļamāni
Lauces
Lazdāni
Lazdiņas
Ļebedevi
Leišupnieki
Leišu Sils
Leišusils
Lejas Vaivodi
Lejendžeļi
Lejzundāni
Lidlauks
Līdumnieki
Lielendžeļi
Lielzundāni
Lienes
Lināres
Māliņas
Marijas
Mārsnīca
Mārtiņi
Mazbuntiki
Mednieku māja
Medustiltiņi
Melnā Sala
Melnāsala
Mētras
Meža Gravāni
Mežāre
Mežāres stacija
Mežāres tornis
Mežārkalēji
Mežaskalbes
Mežaziedi
Meždibeņi 1
Meždibeņi 2
Meždibeņi 3
Meždibeni
Meždobupe
Mežlejas
Mežmalas
Mežrozītes
Mieriņi
Miersala
Morozovi
Mucusala 4
Mucusala
Mūrnieki 1
Mūrnieki
Nazari
Niedrītes
Ņikitini
Ozolaine
Ozolkalns
Ozolsala 2
Ozolsala 3
Ozolsala
Pāķi 1
Pāķi
Palejnieki
Pamati
Papeles
Pērkoņi
Petrovi
Pliskava
Plūdoņi
Podnieki
Poliektovi
Priedaine
Priedītes
Pūces
Puķukalns
Pumpusala
Rācenaite
Ragusala 2
Ragusala 3
Ragusala 4
Ragusala
Ratīšu kalte
Ratīšu Lejas
Ratītes 12
Ratītes 1
Ratītes 2
Ratītes 5
Ratītes
Ratnieki Puķukalns
Riekstu Sala
Rimšas
Robežnieki
Rodionovka
Rozessēta
Rožlejas
Rudzīši
Rusulnīca
Rūtiņi
Saknes
Salas
Saliņas
Saulaine
Saules Druva
Sauleskalns
Sauleslejas
Saules Ratītes
Šautenes
Semjonovi
Senči
Sīkstuļi
Silavas
Siliņi
Sīmaņi
Skalbes
Šķinumi
Skudras
Skudrēni
Smaidas
Sniedziņi
Sniegakalns
Spiļvi
Stārķi
Stiklēri
Stimbināja 1
Stimbināja
Strautiņi
Stūrīši
Stutki
Tālie Endžeļi
Taurupe
Taurupīte
Taurupmala
Taurupratītes
Taurupturciņi 2
Taurupturciņi 5
Timofeji
Tomiņi 1
Tomiņi
Upeslīči
Uplejas
Usmas
Vaglāni
Vainagi
Vaivariņi
Vaivodi 6
Vaivodi
Vanagi
Vasiļkovi
Vecāki
Vecbuntiki
Vecendžeļi
Vecērgļi
Vecgobiņas
Vecpliskava
Vecratītes
Vecsīkstuļi
Vecstimbināja
Vectaurupe 1
Vecumi
Veczundāni
Veikšāni
Vicupi
Vīksnes
Vilkāji 1
Vilkāji 2
Vilkāji
Vilkmuiža
Virsuļi
Zariņi
Zemenes 1
Zemenes 2
Zemenes
Ziedi
Ziemeļsēta 2
Ziemeļsēta
Žukovka
Zundāni
Zvārguļi
Zvirbuļi
Zvirgzdiņi