Latvijas adrešu datubaze

Mērnieku iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 2, 3, 4, 6