Latvijas adrešu datubaze

Mērdzenes pagasts

Kārsavas novads