Latvijas adrešu datubaze

Melnupes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Melnupes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447