Latvijas adrešu datubaze

Melioratoru iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25