Latvijas adrešu datubaze

Mazozoliņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mazozoliņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447