Latvijas adrešu datubaze

Mālu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 2A, 3, 4, 6