Latvijas adrešu datubaze

Mālpils novads


Mājas/Objekti

50. km
Ābelītes
Ābolkalni
Āboltiņi
Ādmiņi
Afanasjevkas
Agatnieki
Airītes
Aizkalnes
Aizkalnītes
Aizupes
Aizvēji
Akas
Akmeņgravas
Akmensragi
Albina
Andricēni
Angārs
Aniņi
Annasdīķi
Apenieki
Āpšas
Āpškalni
Ārītes
Ārupes
Atpūtas
Atvasītes
Augšdublīši
Auriņi
Austrumi
Bāliņi
Baloži
Bandavas
Baņģi
Bauguļi
Bauskas
Bebri
Bedrītes
Bendzemnieki
Bērzi Bio
Bērzi
Bērziņi
Bērzkalni
Bērzlejas
Birzes
Birzes Taigas
Birzītes
Birzkalni
Birzmaļi
Birztalas
Bitnieki
Božas
Bramaņi
Brenderi
Brenguļi
Brieži
Briežkalni
Brišķēni
Brondāle
Brūnas
Brūveri
Burtnieki
Cekuļi
Ceļmalnieki
Celmi
Celmiņi
Centrs 3
Ceplīši
Ceri
Ceriņi
Ciedrītes
Čiekuriņi
Cīrulīši
Codes
Čušļi
Dančkalns
Dārziņi
Deņģi
Divi bebri
Dravantas
Dravnieki
Dravnieki S
Druvas 1
Druvas
Dublīšu ferma
Dzelzceļnieki 51. km
Dzelzītes
Dzeņi
Dzērves
Dzīles
Dzintari
Dzirksteles
Eglāji
Eglītes
Egļukalns
Elki
Elkšņi
Eļmi
Ēmuri
Eranda
Ērgļi
Erikas
Ērmaņi
Ezeri
Ezerupes
Eži
Gaidziņas
Gaiļurgas
Galdnieku darbnīca
Galilejas
Garāžas
Ģerķēni
Ģerķēnu Cirīši
Gidas
Gobas
Grantiņi
Grantskalni
Gravas
Gretes
Griezes
Grīvnieki
Idiņi
Ielejas
Ievas
Imantas 1
Indrāni 1
Indrāni
Induļi
Irbēni
Irbītes
Janceni
Jāņkalns
Jaunā māja 4
Jaunā māja
Jaunāres
Jaunaudriņi
Jaunbūņas
Jaunburtnieki
Jaunčušļi
Jaundeņģi
Jaundravnieki
Jaundublīši
Jauneranda
Jaunģistas
Jaungraviņas
Jaunimantas
Jaunkalni
Jaunkārļi
Jaunkļaviņi
Jaunkurlēni
Jaunlāči
Jaunleitāni
Jaunlībenes
Jaunniči
Jaunošiņi
Jaunpētes
Jaunrubeņi
Jaunrūtas
Jaunsaimnieki
Jaunstirnas
Jauntālavas
Jauntuņķi
Jauntuntuļi
Jaunūdri
Jaunzemi
Jaunzemnieki
Jaunžīburti
Jaunziedi
Jokumi
Juglas
Jumacēni
Kaipšas
Kalējbūņas
Kalna Aplīkas
Kalna Būņas
Kalna Kārkli
Kalna Kastaņi
Kalnaķirķi
Kalna Kreiči
Kalna Lakstīgalas
Kalna Lapas
Kalnaliepas
Kalna Niči
Kalnāres
Kalnasliseri
Kalnasmilgas
Kalna Spaļļi
Kalna Spruksti
Kalna Svērpji
Kalna Urdzēni
Kalna Vadzeles 1
Kalnavēni
Kalna Vīzēni
Kalna Zirņi
Kalngaiļi
Kalngrantiņi
Kalni
Kalniņi
Kalnrasiņi
Kalnrautēni
Kaltes 2
Kaltes
Kalti
Kamoli
Kangari
Kannenieki
Kardes
Kārļi
Karmenas
Kastaņkalni
Ķauleni
Ķešāni
Ķiberes
Ķiceri
Ķirši
Ķīseļi
Klabi
Klētskardes
Kliesmetes
Klintis
Klintskalni
Klūgas-Grūbas
Klūgas
Kniediņi
Kniediņkrogs
Kokles
Kokneši
Kosēni 1
Kotkalni
Krasti
Krastiņi
Krastkalni
Krastmalas
Krastmaļi
Kraujas
Krefelde
Kreiči
Krennes
Krievkalns
Krievsalas
Kristapi
Krīvi
Krīvji
Kroņi
Krūmaļi
Krūmiņi
Krustceles
Krustiņi
Krustkalni
Kūlīši
Kumeliņi
Kumpiņi
Kuplāji
Kurlēni 1
Kurzemnieki
Laivenieki
Lakstīgalas
Lauciņi
Ļauļas
Lazdas
Lazdukalni
Lejas Ankoriņi
Lejasjaunzemi
Lejasķirķi
Lejaskreiči
Lejaslapas
Lejassliseri
Lejasstrēlnieki
Lejas Svērpji
Lejas Urdzēni
Lejas Vadzeles
Lejas Vīzēni
Lejas Zemzari
Lejasžīburti
Lejaszirņi
Lejciems
Lemburgas kokzāģētava
Lībenes 2
Lībenes
Lībenītes
Līči
Līcīši
Līčupes
Līdumnieki
Lielavotiņi
Lielupmaļi
Liepiņas
Liepkalni-Vēži
Liepsalas
Līgotnes
Līgotņi
Lilijas
Lipkori
Lukstiņi
Madaras
Maijas
Mālkalni
Mālpils dzirnavas
Mālupes
Mazaudriņi
Mazavotiņi
Mazie Ķešāni
Mazlapas
Medņi 1
Melderīši
Meldri
Melpuri
Mergupsalas
Meža Grantiņi
Mežaķirši
Mežandri
Mežgravas
Mežlejas
Mežmalas
Mežmaļi
Mežmuiža
Mežmuižnieki
Mežsētas
Mežvidi
Miedriķi
Mieriņi
Mierkalni
Miglas
Miglenieki
Muciņas
Mūkiņas
Mūrupes
Neimaņbuki
Niedras Bio
Nogāzes
Noriņas
Norīši
Novadnieki
Oši
Ošiņi
Ovstuni
Ozolāji
Ozoli
Ozoliņi
Paegles
Pakalni
Pamales
Papardes
Papeles
Parka Gravas
Parkmaļi
Pavasari
Pāvelmuiža
Pētes
Piekmaņi
Piereni
Piķi
Pilskalni
Pļavgaļi
Podiņi
Podiņu ceļš 2
Podnieki
Prērijas
Priedes
Priednieki
Priekuļi
Priežkalni
Pūlakas
Punduri
Pupaiņi
Purkalni
Purmaļi 1
Purmaļi
Purpēteri
Putniņi
Putnu ferma Veckalni
Rāmavas
Rančo
Randas-Strautiņi
Rantiņi
Rasas
Ratnieki 1
Rātsbirznieki
Raudas
Rauši 1
Rauši
Rembāti
Rencēni
Rēžas
Rīta Laiko
Roķēni
Romuļi
Roņi
Rozēni
Rozītes
Rožkalns
Rožkrūmi
Rožlejas
Ruikaskalns
Ruķi
Rūķīši
Rūpnieki
Rutki
Sakarnieki
Salasanīši
Salascirīši
Salas Rudiņi
Salenieki
Šalkones
Salzemnieki
Saulītes
Saviņi
Sidgundas Dzintari
Sidgundas Līčupes
Sidgundas Ošiņi
Sidgundas Upmaļi
Sidrabiņas
Siksnas
Silagaiļi
Silarozes
Silenieki
Silzemnieki
Šķauņi
Skraupiņi
Skujnieki
Skulmes
Šķutes A
Šķutes
Slieķi
Smaidas
Smaidiņas
Smeltes
Smilgas 1
Smilgas
Smiltnieki
Snaudas
Sniķeri 1
Sotagas
Spruksti
Stirnas
Strautiņš
Strautkalni
Strautkalns
Strautmaļi
Strautnieki
Strautrandas
Strazdi
Strazdiņi
Strēlnieki
Svērpji
Tālavas
Tāles
Tauri
Tauriņi
Tehnikuma mazdārziņi
Teidas
Tērces
Tīles krogs
Tīles
Tiltiņi
Timermaņi
Tīneskalns
Tīrumanīši
Tīrumgravas
Transformators T-8010
Transformators T-9005
Transformators T-9210
Transformators T-9226
Tūjas
Tulpītes
Tumšupes
Tuņķi
Tuntuļi
Tūžas
Upesdzintari
Upesjaunzemi
Upeskalni
Upeskrasti
Upeslīči
Upesmedņi
Upesrubeņi
Upītes 1
Upītes
Upmaļi 2
Upmaļi
Ustupi
Vagari
Vairogi
Valentāle
Vanagi A
Vanagi
Vārpas
Vāveres
Vecčušuļi
Vecdeņģi
Vecdravnieki
Veceļmi
Vecģistas
Vecgravas
Veckalni
Veckalnmārtiņi
Veckalns
Veckurlēni
Vecļauļas
Vecleitēni
Veclībenes
Vecliepas
Vecmežkalni
Vecniedrītes
Vecnovadnieki
Vecošiņi
Vecozoli
Vecpumpuri
Vecrubenīši
Vecrūtas
Vecskolas
Vectuņķi
Vecvadzeles
Vecviesturi
Vējiņi
Vējupītes
Vērīši
Vērītes
Vēveri
Vidi
Vidiņi
Vido
Vīgriezes
Vīksnas
Vildani
Vildeni A
Vildeni
Virsīši
Vites Dzirnas
Vītiņi
Vitmuižnieki
Vīzēni
Zābaki
Zālītes
Zariņi
Zavadiņas
Zeltiņi
Zemarāji
Zemeņkalns
Zemnieki
Zemturi-Migliņas
Zemzari
Žīburti
Ziedlejas
Ziemeļi-Ūpes
Zīlītes
Zīlnieki
Zvejnieki
Zvirgzdi
Zvirgzdukrogs A
Zvirgzdukrogs B
Zvirgzdukrogs