Latvijas adrešu datubaze

Mākoņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Mākoņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447