Latvijas adrešu datubaze

Madaru iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5