Latvijas adrešu datubaze

Madaras

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Madaras, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447