Latvijas adrešu datubaze

Lottes iela Baltezers

Garkalnes novads


Mājas numuri

2, 4, 6, 8, 10, 12