Latvijas adrešu datubaze

LMT tornis

Garkalnes novads


LMT tornis, Garkalnes novads, LV-1024