Latvijas adrešu datubaze

Līgas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Līgas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447