Latvijas adrešu datubaze

Liepkalni 3

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liepkalni 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447