Latvijas adrešu datubaze

Liepkalni 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liepkalni 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447