Latvijas adrešu datubaze

Liepas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liepas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447