Latvijas adrešu datubaze

Lielvārde


Mājas/objekti

Individuālais augļu dārzs Nr. 100
Individuālais augļu dārzs Nr. 101
Individuālais augļu dārzs Nr. 102
Individuālais augļu dārzs Nr. 103
Individuālais augļu dārzs Nr. 104
Individuālais augļu dārzs Nr. 105
Individuālais augļu dārzs Nr. 106
Individuālais augļu dārzs Nr. 108
Individuālais augļu dārzs Nr. 109
Individuālais augļu dārzs Nr. 10
Individuālais augļu dārzs Nr. 110
Individuālais augļu dārzs Nr. 111
Individuālais augļu dārzs Nr. 112
Individuālais augļu dārzs Nr. 113
Individuālais augļu dārzs Nr. 114
Individuālais augļu dārzs Nr. 115
Individuālais augļu dārzs Nr. 116
Individuālais augļu dārzs Nr. 117
Individuālais augļu dārzs Nr. 118
Individuālais augļu dārzs Nr. 119
Individuālais augļu dārzs Nr. 11
Individuālais augļu dārzs Nr. 120
Individuālais augļu dārzs Nr. 121
Individuālais augļu dārzs Nr. 122
Individuālais augļu dārzs Nr. 123
Individuālais augļu dārzs Nr. 124
Individuālais augļu dārzs Nr. 125
Individuālais augļu dārzs Nr. 126
Individuālais augļu dārzs Nr. 127
Individuālais augļu dārzs Nr. 128
Individuālais augļu dārzs Nr. 129
Individuālais augļu dārzs Nr. 12
Individuālais augļu dārzs Nr. 130
Individuālais augļu dārzs Nr. 131
Individuālais augļu dārzs Nr. 132
Individuālais augļu dārzs Nr. 133
Individuālais augļu dārzs Nr. 134
Individuālais augļu dārzs Nr. 135
Individuālais augļu dārzs Nr. 136
Individuālais augļu dārzs Nr. 137
Individuālais augļu dārzs Nr. 138
Individuālais augļu dārzs Nr. 139
Individuālais augļu dārzs Nr. 13
Individuālais augļu dārzs Nr. 140
Individuālais augļu dārzs Nr. 141
Individuālais augļu dārzs Nr. 142
Individuālais augļu dārzs Nr. 143
Individuālais augļu dārzs Nr. 144
Individuālais augļu dārzs Nr. 145
Individuālais augļu dārzs Nr. 146
Individuālais augļu dārzs Nr. 147
Individuālais augļu dārzs Nr. 149
Individuālais augļu dārzs Nr. 14
Individuālais augļu dārzs Nr. 150
Individuālais augļu dārzs Nr. 151
Individuālais augļu dārzs Nr. 152
Individuālais augļu dārzs Nr. 153
Individuālais augļu dārzs Nr. 154
Individuālais augļu dārzs Nr. 155
Individuālais augļu dārzs Nr. 156
Individuālais augļu dārzs Nr. 157
Individuālais augļu dārzs Nr. 158
Individuālais augļu dārzs Nr. 159
Individuālais augļu dārzs Nr. 15
Individuālais augļu dārzs Nr. 160
Individuālais augļu dārzs Nr. 161
Individuālais augļu dārzs Nr. 162
Individuālais augļu dārzs Nr. 163
Individuālais augļu dārzs Nr. 164
Individuālais augļu dārzs Nr. 165
Individuālais augļu dārzs Nr. 166
Individuālais augļu dārzs Nr. 167
Individuālais augļu dārzs Nr. 168
Individuālais augļu dārzs Nr. 16
Individuālais augļu dārzs Nr. 170
Individuālais augļu dārzs Nr. 171
Individuālais augļu dārzs Nr. 172
Individuālais augļu dārzs Nr. 173
Individuālais augļu dārzs Nr. 174
Individuālais augļu dārzs Nr. 175
Individuālais augļu dārzs Nr. 176
Individuālais augļu dārzs Nr. 177
Individuālais augļu dārzs Nr. 178
Individuālais augļu dārzs Nr. 179
Individuālais augļu dārzs Nr. 17
Individuālais augļu dārzs Nr. 180
Individuālais augļu dārzs Nr. 182
Individuālais augļu dārzs Nr. 183
Individuālais augļu dārzs Nr. 184
Individuālais augļu dārzs Nr. 185
Individuālais augļu dārzs Nr. 186
Individuālais augļu dārzs Nr. 187
Individuālais augļu dārzs Nr. 188
Individuālais augļu dārzs Nr. 189
Individuālais augļu dārzs Nr. 18
Individuālais augļu dārzs Nr. 190
Individuālais augļu dārzs Nr. 191
Individuālais augļu dārzs Nr. 192
Individuālais augļu dārzs Nr. 193
Individuālais augļu dārzs Nr. 194
Individuālais augļu dārzs Nr. 195
Individuālais augļu dārzs Nr. 196
Individuālais augļu dārzs Nr. 197
Individuālais augļu dārzs Nr. 199
Individuālais augļu dārzs Nr. 19
Individuālais augļu dārzs Nr. 20
Individuālais augļu dārzs Nr. 21
Individuālais augļu dārzs Nr. 22
Individuālais augļu dārzs Nr. 23
Individuālais augļu dārzs Nr. 24
Individuālais augļu dārzs Nr. 25
Individuālais augļu dārzs Nr. 26
Individuālais augļu dārzs Nr. 27
Individuālais augļu dārzs Nr. 28
Individuālais augļu dārzs Nr. 29
Individuālais augļu dārzs Nr. 2
Individuālais augļu dārzs Nr. 30
Individuālais augļu dārzs Nr. 31
Individuālais augļu dārzs Nr. 32
Individuālais augļu dārzs Nr. 33
Individuālais augļu dārzs Nr. 34
Individuālais augļu dārzs Nr. 35
Individuālais augļu dārzs Nr. 36
Individuālais augļu dārzs Nr. 37
Individuālais augļu dārzs Nr. 38
Individuālais augļu dārzs Nr. 39
Individuālais augļu dārzs Nr. 3
Individuālais augļu dārzs Nr. 40
Individuālais augļu dārzs Nr. 41
Individuālais augļu dārzs Nr. 42
Individuālais augļu dārzs Nr. 43
Individuālais augļu dārzs Nr. 44
Individuālais augļu dārzs Nr. 45
Individuālais augļu dārzs Nr. 46
Individuālais augļu dārzs Nr. 47
Individuālais augļu dārzs Nr. 48
Individuālais augļu dārzs Nr. 49
Individuālais augļu dārzs Nr. 4
Individuālais augļu dārzs Nr. 50
Individuālais augļu dārzs Nr. 51
Individuālais augļu dārzs Nr. 52
Individuālais augļu dārzs Nr. 53
Individuālais augļu dārzs Nr. 54
Individuālais augļu dārzs Nr. 55
Individuālais augļu dārzs Nr. 56
Individuālais augļu dārzs Nr. 57
Individuālais augļu dārzs Nr. 58
Individuālais augļu dārzs Nr. 59
Individuālais augļu dārzs Nr. 5
Individuālais augļu dārzs Nr. 60
Individuālais augļu dārzs Nr. 61
Individuālais augļu dārzs Nr. 62
Individuālais augļu dārzs Nr. 63
Individuālais augļu dārzs Nr. 64
Individuālais augļu dārzs Nr. 65
Individuālais augļu dārzs Nr. 66
Individuālais augļu dārzs Nr. 67
Individuālais augļu dārzs Nr. 68
Individuālais augļu dārzs Nr. 69
Individuālais augļu dārzs Nr. 6
Individuālais augļu dārzs Nr. 70
Individuālais augļu dārzs Nr. 71
Individuālais augļu dārzs Nr. 72
Individuālais augļu dārzs Nr. 73
Individuālais augļu dārzs Nr. 74
Individuālais augļu dārzs Nr. 75
Individuālais augļu dārzs Nr. 76
Individuālais augļu dārzs Nr. 77
Individuālais augļu dārzs Nr. 78
Individuālais augļu dārzs Nr. 79
Individuālais augļu dārzs Nr. 7
Individuālais augļu dārzs Nr. 80
Individuālais augļu dārzs Nr. 81
Individuālais augļu dārzs Nr. 82
Individuālais augļu dārzs Nr. 83
Individuālais augļu dārzs Nr. 84
Individuālais augļu dārzs Nr. 85
Individuālais augļu dārzs Nr. 86
Individuālais augļu dārzs Nr. 87
Individuālais augļu dārzs Nr. 88
Individuālais augļu dārzs Nr. 8
Individuālais augļu dārzs Nr. 90
Individuālais augļu dārzs Nr. 91
Individuālais augļu dārzs Nr. 92
Individuālais augļu dārzs Nr. 93
Individuālais augļu dārzs Nr. 94
Individuālais augļu dārzs Nr. 95
Individuālais augļu dārzs Nr. 96
Individuālais augļu dārzs Nr. 97
Individuālais augļu dārzs Nr. 98
Individuālais augļu dārzs Nr. 99
Individuālais augļu dārzs Nr. 9
Ramaņi 1
Transformatoru apakšstacija Nr. 2502
Transformatoru apakšstacija Nr.2519
Transformatoru apakšstacija Nr. 2520
Transformatoru apakšstacija Nr. 2531
Transformatoru apakšstacija Nr. 2535
Transformatoru apakšstacija Nr. 2540
Transformatoru apakšstacija Nr. 3803
Transformatoru apakšstacija Nr. 3804
Transformatoru apakšstacija Nr. 3806
Transformatoru apakšstacija Nr. 3812
Transformatoru apakšstacija Nr. 3813