Latvijas adrešu datubaze

Lielsaules

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lielsaules, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447